Ubezpieczenie NNW dla studentów

Informujemy, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na rok ak. 2016/2017 w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (NNW suma ubezp. 18.000, a OC – suma bezp. 10.000), składka jednorazowa roczna – 45,00 zł). Ubezpieczenie obowiązywać będzie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Wpłaty można dokonać w dziekanacie WH-S pok. L-210 (od godz. 8.00-14.30) do dnia 26 października br.

UWAGA: Każdy student odbywający praktyki zawodowe ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Continue reading

Godziny rektorskie

W związku z inauguracją roku akademickiego 2016/2017 w Akademii Techniczno-Humanistycznej, która odbędzie się 7 października, rektor ATH prof. Jarosław Janicki ogłasza „godziny rektorskie” (godziny wolne od zajęć dydaktycznych) od godz. 8.00 do godz. 15.00.