Po konferencji na temat dziejów Reformacji

W dn. 17-18 października br. w siedzibach: Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej odbywała się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej”. Okazją do podjęcia refleksji nad dziedzictwem i współczesnością myśli ewangelickiej w naszym regionie stał się świętowany w tym roku jubileusz 500-lecia Reformacji.

Continue reading

Rejestracja na akcję “Czyste Beskidy” 20.10.2017

Informujemy, że wszystkie osoby chcące wziąć udział w organizowanej przez naszą uczelnię akcji “Czyste Beskidy” mogą to uczynić rejestrując się na stronie akcji www.czystebeskidy.pl i odbierając “pakiet startowy” wraz z identyfikatorem.

Poniżej ramowy plan akcji i poszczególnych atrakcji. Proszę pamiętać by po rejestracji uzgodnić z wykładowcami powody ewentualnych nieobecności na zajęciach w tych dniach.

CzysteBeskidy

Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej

Już w przyszłym tygodniu w murach Akademii Techniczno-Humanistycznej odbędzie się kolejne godne uwagi wydarzenie, interdyscyplinarna konferencja naukowa „Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej” organizowana w dn. 17-18 października z okazji 500-lecia Reformacji. Impreza jest owocem współpracy dr. Tomasza Markiewki, dr Eweliny Gajewskiej i dr Aleksandry Banot z Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. Obrady konferencyjne będą miały miejsce w budynku L Akademii oraz na Zamku Sułkowskich. Konferencji towarzyszą dwa ważne wydarzenia: koncert organowy „Muzyka organowa śląskich ewangelików” w wykonaniu Tomasza Plocha (w kościele pw. Jana Chrzciciela w Starym Bielsku) oraz wystawa „Pod znakiem róży nad Białą” (w siedzibie Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej).

Zapraszamy! Szczegółowy program konferencji można znaleźć tu.

 

ATH w Chinach

Skoro pochwaliliśmy się ostatnio udziałem w organizacji konferencji IATEFL i zdobyciem przez dr Jarczok grantu Miniatura, warto chyba przypomnieć, że w czerwcu o bielskiej anglistyce mówiło się nawet w Chinach!

W dniach 24-30 czerwca wieloletni pracownik Katedry Anglistyki ATH, dr Tomasz Markiewka brał udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez władze samorządowe Harbina (Chiny), poświęconej wielonarodowemu i wielokulturowemu dziedzictwu miasta, które jest stolicą prowincji Heilongjiang. Miasto założone przez Rosjan i Polaków w 1898 roku jako ważny ośrodek na trasie Kolei Wschodniochińskiej, w pierwszych dekadach istnienia zamieszkiwane było przez 33 różne narodowości i zyskało miano „Paryża Dalekiego Wschodu”. Dr Tomasz Markiewka zaprezentował referat poświęcony życiu i twórczości Teodora Parnickiego – najważniejszego polskiego powieściopisarza historycznego XX wieku – który w latach 1920-1928 mieszkał w Harbinie, gdzie jako nastolatek nauczył się języka polskiego. Prezentacja była okazją do przedstawienia ekspertom z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Australii, Izraela i Chin młodzieńczej powieści Parnickiego Trzy minuty po trzeciej, którą dr Markiewka opracował i wydał w roku 2015 (Noir Sur Blanc), a której akcja rozgrywa się w Harbinie w latach dwudziestych.
Dr Tomasz Markiewka, jako specjalista zajmujący się twórczością Teodora Parnickiego, został
mianowany przez władze miasta Harbina konsultantem ds. międzynarodowego dziedzictwa miasta i dołączył do ścisłego grona ekspertów, którzy współpracować będą w obszarze promocji
wielokulturowych tradycji chińskiej metropolii. W czasie pobytu w Harbinie dr Tomasz Markiewka
spotkał się również ze studentami polonistyki w Harbin Normal University.

Koło Naukowe anglistów powraca po wakacyjnej przerwie

Pewnie już wiecie, że w poniedziałki czas między 10.30 a 12.00 jest zarezerwowany na rozmaite ciekawe działania, niekoniecznie ściśle akademickie. W najbliższy poniedziałek Studenckie Koło Naukowe “Pheeling” serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane działalnością w Kole na pierwsze tegoroczne spotkanie, które odbędzie się 9 października o godz. 10:30 w sali A21. Więcej informacji o poniedziałkowych atrakcjach znajdziecie na profilu WHS Insider, a więcej informacji o Kole Naukowym “Pheeling” – kontaktując się z dr Anitą Jarczok.

Zapraszamy!

Immatrykulacja – studia czas zacząć!

W piątek 29.09 studenci przyjęci na I rok podpisali umowy, odebrali legitymacje i złożyli uroczyste ślubowanie wobec Władz Uczelni i Wydziału, po którym stali się już pełnoprawnymi studentami Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH. Uroczystość tym ważniejsza dla Naszej Katedry, iż zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowili właśnie studenci Anglistyki.

Continue reading