Zaproszenie na III Międzynarodową Konferencję “Shapes of Futures”

Serdecznie zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Instytutu Neofilologii „Shapes of Futures”. Przedmiotem konferencji będą zagadnienia związane z różnorodnymi wymiarami, konceptualizacjami i wizjami przyszłości w kulturze, sztuce, filmie i literaturze.

Shapes of Futures CALL FOR PAPERS [PDF]

Shapes of Futures – 3rd International Conference

Zakres tematyczny konferencji: Continue reading

Ubezpieczenie dla studentów (ze szczególnym uwzględnieniem studentów odbywających praktyki w roku 2018/2019)

Szanowni Państwo, studenci Wydziału Humanistyczno-Społecznego!

Informujemy, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na rok ak. 2018/2019 w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (suma ubezp. NNW- 18.000, suma ubezp. OC-10.000= składka łączna, roczna, jednorazowa wynosi 50,00 zł). 

Ubezpieczenie obowiązywać będzie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Opłaty składki mogą Państwo dokonywać u starosty swojego roku/specjalności (po wcześniejszym pobraniu list z dziekanatu) lub w dziekanacie wydziałupok. 210. do dnia 25 października 2018 r. 

– od pon.-pt. w godz. 8.00 do godz. 14.45. 

20 października 2018 roku w godz. 8.00 do godz. 10.00.

UWAGA, STUDENCI ODBYWAJĄCY PRAKTYKI ZAWODOWE!

Każdy student odbywający praktyki zawodowe ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC). W przypadku posiadania jedynie jednego rodzaju ubezpieczenia student zobowiązany jest dokupić, co najmniej na okres wykonywania praktyk, brakującego pakietu ubezpieczeń.

W przypadku zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, student zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniego, aktualnego dokumentu opiekunowi praktyk.

Continue reading

Immatrykulacja 2018

Uwaga studentki i studenci I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia!
W dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 11.30 w sali L128 odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz immatrykulacja studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego. Przewidziano złożenie ślubowania, wręczenie legitymacji studenckich, a także podpisanie umów dla studentów przyjętych na studia stacjonarne w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Kandydaci przyjęci w ramach ostatniej tury rekrutacji są również zaproszeni na spotkanie, ale legitymacje studenckie oraz umowy otrzymają w terminie późniejszym.
Na końcu spotkania zaplanowano krótkie szkolenie biblioteczne, obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów.
Po immatrykulacji przewidziane są spotkania z opiekunami poszczególnych kierunków i specjalności.

Continue reading

Rejestracja na akcję “Czyste Beskidy” 20.10.2017

Informujemy, że wszystkie osoby chcące wziąć udział w organizowanej przez naszą uczelnię akcji “Czyste Beskidy” mogą to uczynić rejestrując się na stronie akcji www.czystebeskidy.pl i odbierając “pakiet startowy” wraz z identyfikatorem.

Poniżej ramowy plan akcji i poszczególnych atrakcji. Proszę pamiętać by po rejestracji uzgodnić z wykładowcami powody ewentualnych nieobecności na zajęciach w tych dniach.

CzysteBeskidy

Immatrykulacja – studia czas zacząć!

W piątek 29.09 studenci przyjęci na I rok podpisali umowy, odebrali legitymacje i złożyli uroczyste ślubowanie wobec Władz Uczelni i Wydziału, po którym stali się już pełnoprawnymi studentami Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH. Uroczystość tym ważniejsza dla Naszej Katedry, iż zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowili właśnie studenci Anglistyki.

Continue reading

Nie taka mała „Miniatura” na Anglistyce ATH

Z największą przyjemnością przekazujemy wiadomość, iż wniosek „Twórczość autobiograficzna imigrantów w Stanach Zjednoczonych w okresie od połowy XIX wieku do końca XX wieku” dr Anity Jarczok z Katedry Anglistyki, jako czwarty z ATH, otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Miniatura”. Jest to kolejny wniosek, którego wartość sięga górnej granicy – dr A. Jarczok na realizację swojego działania badawczego otrzyma 48 600 zł (maksymalna wysokość budżetu to 50 000 zł).Serdecznie gratulujemy naszej koleżance i trzymamy kciuki za kolejne złożone wnioski innych pracowników oczekujące rozpatrzenia!