Ubezpieczenie dla studentów (ze szczególnym uwzględnieniem studentów odbywających praktyki w roku 2018/2019)

Szanowni Państwo, studenci Wydziału Humanistyczno-Społecznego!

Informujemy, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na rok ak. 2018/2019 w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (suma ubezp. NNW- 18.000, suma ubezp. OC-10.000= składka łączna, roczna, jednorazowa wynosi 50,00 zł). 

Ubezpieczenie obowiązywać będzie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Opłaty składki mogą Państwo dokonywać u starosty swojego roku/specjalności (po wcześniejszym pobraniu list z dziekanatu) lub w dziekanacie wydziałupok. 210. do dnia 25 października 2018 r. 

– od pon.-pt. w godz. 8.00 do godz. 14.45. 

20 października 2018 roku w godz. 8.00 do godz. 10.00.

UWAGA, STUDENCI ODBYWAJĄCY PRAKTYKI ZAWODOWE!

Każdy student odbywający praktyki zawodowe ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC). W przypadku posiadania jedynie jednego rodzaju ubezpieczenia student zobowiązany jest dokupić, co najmniej na okres wykonywania praktyk, brakującego pakietu ubezpieczeń.

W przypadku zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, student zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniego, aktualnego dokumentu opiekunowi praktyk.

Continue reading

Immatrykulacja 2018

Uwaga studentki i studenci I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia!
W dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 11.30 w sali L128 odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz immatrykulacja studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego. Przewidziano złożenie ślubowania, wręczenie legitymacji studenckich, a także podpisanie umów dla studentów przyjętych na studia stacjonarne w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Kandydaci przyjęci w ramach ostatniej tury rekrutacji są również zaproszeni na spotkanie, ale legitymacje studenckie oraz umowy otrzymają w terminie późniejszym.
Na końcu spotkania zaplanowano krótkie szkolenie biblioteczne, obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów.
Po immatrykulacji przewidziane są spotkania z opiekunami poszczególnych kierunków i specjalności.

Continue reading

Rejestracja na akcję “Czyste Beskidy” 20.10.2017

Informujemy, że wszystkie osoby chcące wziąć udział w organizowanej przez naszą uczelnię akcji “Czyste Beskidy” mogą to uczynić rejestrując się na stronie akcji www.czystebeskidy.pl i odbierając “pakiet startowy” wraz z identyfikatorem.

Poniżej ramowy plan akcji i poszczególnych atrakcji. Proszę pamiętać by po rejestracji uzgodnić z wykładowcami powody ewentualnych nieobecności na zajęciach w tych dniach.

CzysteBeskidy

Immatrykulacja – studia czas zacząć!

W piątek 29.09 studenci przyjęci na I rok podpisali umowy, odebrali legitymacje i złożyli uroczyste ślubowanie wobec Władz Uczelni i Wydziału, po którym stali się już pełnoprawnymi studentami Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH. Uroczystość tym ważniejsza dla Naszej Katedry, iż zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowili właśnie studenci Anglistyki.

Continue reading

Nie taka mała „Miniatura” na Anglistyce ATH

Z największą przyjemnością przekazujemy wiadomość, iż wniosek „Twórczość autobiograficzna imigrantów w Stanach Zjednoczonych w okresie od połowy XIX wieku do końca XX wieku” dr Anity Jarczok z Katedry Anglistyki, jako czwarty z ATH, otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Miniatura”. Jest to kolejny wniosek, którego wartość sięga górnej granicy – dr A. Jarczok na realizację swojego działania badawczego otrzyma 48 600 zł (maksymalna wysokość budżetu to 50 000 zł).Serdecznie gratulujemy naszej koleżance i trzymamy kciuki za kolejne złożone wnioski innych pracowników oczekujące rozpatrzenia!

Nowy rok akademicki już tuż, tuż…

Kilka dni temu pojawił się plan na semestr zimowy, a to oznacza, że rok akademicki 2017/2018 czas rozpocząć

Choć zajęcia dydaktyczne zaczynamy de facto dopiero 2.10 to  z okazji rozpoczęcia roku zapraszamy w szczególności studentów I-go roku (już czytacie naszą stronę? 😉 ) na spotkanie organizacyjne w dniu 29.09 (piątek) o godz. 9.45 w sali L128. 

Podczas spotkania odbędzie się immatrykulacja nowych studentów (ślubowanie, wręczenie legitymacji, podpisanie umów – na razie jedynie dla kandydatów przyjętych w pierwszej turze), a po immatrykulacji także spotkanie z opiekunami specjalności oraz opiekunami praktyk. Odbędzie się również obowiązkowe dla studentów I-go roku szkolenie biblioteczne. W tym dniu pojawią się na tablicach ogłoszeń przed Dziekanatem listy z podziałem na grupy dziekańskie (dostępne również w wirtualnym dziekanacie).

W przypadku rezygnacji ze studiów należy niezwłocznie na piśmie powiadomić Dziekana o przerwaniu lub zaniechaniu studiów, składając wypełniony formularz w Dziekanacie Wydziału.

UBEZPIECZENIE NNW+OC

Informujemy, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na rok ak. 2017/2018, składka jednorazowa roczna – 49,00 zł). Ubezpieczenie obowiązywać będzie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Studenci I roku mogą dokonać opłaty składki w trakcie spotkania organizacyjnego połączonego z immatrykulacją (w ramach możliwości prosimy o wyliczoną kwotę).

Każdy student odbywający praktyki zawodowe ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, student zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniego, aktualnego dokumentu opiekunowi praktyk.

Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) – ochrona 24h na dobę przez cały okres obowiązywania ubezpieczenia.

Ubezpieczenie studenta gwarantuje bezpieczeństwo i pomaga w razie nieprzewidzianych wypadków losowych (wypłacone świadczenia stanowią dla poszkodowanego finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go dotknęło).
DO ZOBACZENIA więc już w piątek, a z resztą i tak spotkamy się w nadchodzącym tygodniu – nie możemy się doczekać 🙂

Konferencja IATEFL 2017 @ ATH WHS już za nami!

Dokładnie tydzień temu, w dniach 15-17 września 2017, na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyła się 26 edycja Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. W organizacji tego prestiżowego wydarzenia braliśmy udział również my – pracownicy i studenci Katedry Anglistyki.

AanglistykaATH@IATEFL2017

Katedra Anglistyki ATH @ IATEFL 2017

Continue reading