Nie taka mała „Miniatura” na Anglistyce ATH

Z największą przyjemnością przekazujemy wiadomość, iż wniosek „Twórczość autobiograficzna imigrantów w Stanach Zjednoczonych w okresie od połowy XIX wieku do końca XX wieku” dr Anity Jarczok z Katedry Anglistyki, jako czwarty z ATH, otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Miniatura”. Jest to kolejny wniosek, którego wartość sięga górnej granicy – dr A. Jarczok na realizację swojego działania badawczego otrzyma 48 600 zł (maksymalna wysokość budżetu to 50 000 zł).Serdecznie gratulujemy naszej koleżance i trzymamy kciuki za kolejne złożone wnioski innych pracowników oczekujące rozpatrzenia!

Ortograficzne wyzwanie dla filologów (i nie tylko)

Serdecznie zachęcamy naszych studentów do wzięcia udziału w czwartej już edycji Beskidzkiego Dyktanda organizowanego pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka w ramach XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, która będzie miała miejsce 12 maja 2017, a rozpocznie się dokładnie o godz. 8.30 w audytorium w budynku L. Zgłoszenia można nadsyłać drogą elektroniczną do 5 maja na adres: dyktando@ath.bielsko.pl

Uczestnicy konkursu będą walczyć w tym roku o Pióro Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz tytuł Beskidzkiego Mistrza Ortografii.

IV Bielskie Dyktando

Awangardowy konkurs

W roku  2017 obchodzimy w Polsce stulecie awangardy. Udział w obchodach – pod honorowym patronatem Prezydenta RP – zgłosiło już ponad 50 instytucji kultury. Za symboliczny początek przyjęto jesienną  Wystawę Ekspresjonistów Polskich w Krakowie, a wydarzeniem tego roku są Powidoki Andrzeja Wajdy, dzięki którym rzesze Polaków poznają Władysława Strzemińskiego – teoretyka unizmu, autora ważnej „Teorii widzenia”.

Awangarda to zespół tendencji w sztuce XX wieku, które odrzucają naśladownictwo rzeczywistości i formy zastane, szukają własnych środków wyrazu. Awangardowy artysta jest „inżynierem” nowej wyobraźni, tworzy świat według własnych reguł. Awangardyzm objął wszystkie dziedziny sztuki, w europejskiej sztuce XX wieku pojawiły się nowe kierunki: futuryzm, ekspresjonizm, kubizm, dadaizm, nadrealizm, fowizm, konstruktywizm, sztuka konceptualna, sztuka ziemi… Nie można mówić o awangardzie polskiej w oderwaniu od trendów sztuki europejskiej i dlatego proponujemy szeroki wybór znaczących nazwisk w kilku dziedzinach (sztuki plastyczne, literatura, teatr, film).

Dla ułatwienia podajemy bibliografię przedmiotu i głównych reprezentantów.

Zapraszamy młodzież do aktywnego uczestnictwa w obchodach tego stulecia  pod hasłem: 100 LAT  AWANGARDO !!!

Continue reading

Finał X edycji Konkursu Języka Angielskiego zorganizowanego pod patronatem Katedry Anglistyki Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

W dniu 16 marca 2017 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej odbyło się zakończenie X Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Klas Trzecich Gimnazjów o zasięgu regionalnym zorganizowanego pod patronatem Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Continue reading