Koła naukowe

KOŁO NAUKOWE HISPANISTÓW

Opiekun naukowy: dr Agnieszka Palion-Musioł

Działania podejmowane przez Koło koncentrują się wokół następujących kwestii:

  • Rozwijanie zainteresowań naukowych studentów (udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, projekty międzyuczelniane)
  • Rozwijanie kompetencji językowych i interkulturowej studentów poprzez czynne włączenie się w organizację i obsługę konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Neofilologii oraz pomoc w opiece nad zagranicznymi prelegentami
  • Propagowanie języka i kultury krajów hiszpańskojęzycznych wśród studentów i młodzieży szkolnej (cykliczne konkursy, spotkania tematyczne, prelekcje dla licealistów i wspólne projekty ze szkołami)
  • Ukazywanie różnych perspektyw zawodowych nowoczesnego filologa (udział w warsztatach, seminariach, kursach, spotkaniach ze specjalistami)
  • Doskonalenie kompetencji potrzebnych filologowi na rynku pracy
  • Integracja studentów kierunku Filologia hiszpańska z iberystami z innych ośrodków naukowych (wspólne projekty i konferencje)
  • Udział członków Koła w wydarzeniach kulturalnych związanych ze studiowanym kierunkiem Filologia hiszpańska

KOŁO NAUKOWO-TEATRALNE KURTYNA

Opiekun: Prof. ATH dr hab. Carlos Dimeo Álvarez

https://pl-pl.facebook.com/pg/kurtynaATH/about/