Opłaty za studia

Wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) – rok akademicki 2015/2016

 • Zarządzenie Nr 914/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  Pobierz plik / Zarzadzenie-914.pdf

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wzory umów o warunkach odpłatności:

 • Uchwała Nr 1025/09/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
  Pobierz plik / Uchwała-1025.pdf

Załączniki do Uchwały nr 1025/09/V/2014 Senatu ATH:

 • Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  Pobierz plik / Zalacznik-1.pdf
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  Pobierz plik / Zalacznik-2.pdf
 • Umowa o warunkach za usługi edukacyjne po wznowieniu studiów na semestrze dyplomowym w celu zrealizowania, złożenia i obrony pracy dyplomowej
  Pobierz plik / Zalacznik-3.pdf
 • Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (na warunkach studiów nieodpłatnych)
  Pobierz plik / Zalacznik-4.pdf
 • Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (na warunkach studiów odpłatnych)
  Pobierz plik / Zalacznik-5.pdf
Wysokości opłat za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dodatkowego odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy:

 • Zarządzenie Nr 911/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dodatkowego odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
  Pobierz plik / Zarzadzenie-911.pdf