Studia I stopnia

Filologia, filologia angielska, studia I stopnia, specjalizacja nauczycielska

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacji nauczycielskiej,  reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego i ogólne wykształcenie językoznawcze na poziomie odpowiadającym wymogom kształcenia na studiach I stopnia. Ponadto absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i, uzyskując tytuł licencjata, jest on przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań placówki edukacyjnej.

Filologia, filologia angielska, studia I stopnia, specjalizacja translacja

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translacja reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz praktyczne i teoretyczne kompetencje z zakresu translacji pisemnej i ustnej (symultanicznej i konsekutywnej) na poziomie odpowiadającym wymogom kształcenia na studiach I stopnia. Absolwent posiada dobrą podstawową znajomość realiów kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego niezbędnych w procesie translacji i transferu międzyludzkiego. Posiada również podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie języka ogólnego oraz wybranych języków specjalistycznych.