Dyżury dziekanatu

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, budynek L

pokój 212 (studia stacjonarne i niestacjonarne);

Numery telefonów:
+48 33 8279 349 / +48 33 8279 350  – centrala
+48 33 8279 229 (sprawy anglistyki: Pani Agnieszka Pamuła)
e-mail: dwhs@ath.edu.pl

Godziny otwarcia w trakcie roku akademickiego:

  • poniedziałek – nieczynne (dzień wewnętrzny)
  • wtorek – czwartek: 10:00 – 13:00
  • piątek: 12:00 – 15:00
  • sobota zjazdowa: 8:15 – 13:00

Kierownik dziekanatu:
mgr Agnieszka Zaporowska
tel. +48 33 8279 236, e-mail: dwhs@ath.edu.pl

Dziekan WHS:
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
tel. +48 33 8279 448, e-mail: mbernacki@ath.edu.pl
Konsultacje dla studentów we wtorki 8:00 – 9:30.

p.o. Prodziekana ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej:
dr Joanna Skibska,
tel. +48 33 8279 407, e-mail: jskibska@ath.edu.pl

Dyżury: poniedziałki 10.00-11.00

Prodziekan ds. Studenckich:
dr Krzysztof Feruga
tel. +48 33 8279 407, e-mail: kferuga@ath.edu.pl
Dyżury w miesiącu wrześniu:
wtorek: 10.30 – 12.00
czwartek: 10.30 – 12.00