Immatrykulacja – studia czas zacząć!

W piątek 29.09 studenci przyjęci na I rok podpisali umowy, odebrali legitymacje i złożyli uroczyste ślubowanie wobec Władz Uczelni i Wydziału, po którym stali się już pełnoprawnymi studentami Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH. Uroczystość tym ważniejsza dla Naszej Katedry, iż zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowili właśnie studenci Anglistyki.

Continue reading