Godziny rektorskie 20.05

W dniu 20 maja 2016 roku (tj. w piątek) od godz. 15.00 Rektor ATH ogłasza “godziny rektorskie” (godziny wolne od zajęć dydaktycznych). Zarządzenie to obowiązuje również w odniesieniu do studentów zaocznych.