Ortograficzne wyzwanie dla filologów (i nie tylko)

Serdecznie zachęcamy naszych studentów do wzięcia udziału w czwartej już edycji Beskidzkiego Dyktanda organizowanego pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka w ramach XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, która będzie miała miejsce 12 maja 2017, a rozpocznie się dokładnie o godz. 8.30 w audytorium w budynku L. Zgłoszenia można nadsyłać drogą elektroniczną do 5 maja na adres: dyktando@ath.bielsko.pl

Uczestnicy konkursu będą walczyć w tym roku o Pióro Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz tytuł Beskidzkiego Mistrza Ortografii.

IV Bielskie Dyktando

Zaproszenie na spotkanie z dr Justinem Battinem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Dr. Justinem Battinem z Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prelekcja (w języku angielskim): From das Gestell to Gelassenheit: Our Relationship to the Technological Self

This talk explores our everyday use of mobile media through a lens inspired by Friedrich Nietzsche and Martin Heidegger. Although arenas like Facebook, Instagram, and Twitter are often praised for the role they play in one’s ability to represent their identity, ignite dialogue, and unite populaces for a common cause, in my view we ought to equally be mindful of how mobile media practices often demonstrate the triumph of Nietzsche’s will to power and how the self and others are increasingly treated as Bestand, what Heidegger referred to as the standing reserve. This talk will link these two concepts with everyday mobile media practices, but close by suggesting such dangers can be countered via a blending of poiēsis, Aristotle’s term to describe a creative cultivation and Gelassenheit, defined by Dreyfus as “a serene openness to a possible change in our understanding of being”
(Dreyfus, 1991, p. 339).

środa, 26 kwietnia 2017 roku
godz. 10.00 sala L 318

Dr. Justin Michael Battin is an assistant professor in the Department of American and Canadian Studies at the University of Katowice in Silesia. Justin’s research interests include media anthropology, phenomenology, and mobile social media. Justin is the author of Mobile Media Technologies and Poiēsis (Palgrave, forthcoming 2017) and the co-editor of We Need to Talk About Martin: 12 Essays Situating Heidegger in Contemporary Media Studies (Peter Lang, forthcoming 2017).

Awangardowy konkurs

W roku  2017 obchodzimy w Polsce stulecie awangardy. Udział w obchodach – pod honorowym patronatem Prezydenta RP – zgłosiło już ponad 50 instytucji kultury. Za symboliczny początek przyjęto jesienną  Wystawę Ekspresjonistów Polskich w Krakowie, a wydarzeniem tego roku są Powidoki Andrzeja Wajdy, dzięki którym rzesze Polaków poznają Władysława Strzemińskiego – teoretyka unizmu, autora ważnej „Teorii widzenia”.

Awangarda to zespół tendencji w sztuce XX wieku, które odrzucają naśladownictwo rzeczywistości i formy zastane, szukają własnych środków wyrazu. Awangardowy artysta jest „inżynierem” nowej wyobraźni, tworzy świat według własnych reguł. Awangardyzm objął wszystkie dziedziny sztuki, w europejskiej sztuce XX wieku pojawiły się nowe kierunki: futuryzm, ekspresjonizm, kubizm, dadaizm, nadrealizm, fowizm, konstruktywizm, sztuka konceptualna, sztuka ziemi… Nie można mówić o awangardzie polskiej w oderwaniu od trendów sztuki europejskiej i dlatego proponujemy szeroki wybór znaczących nazwisk w kilku dziedzinach (sztuki plastyczne, literatura, teatr, film).

Dla ułatwienia podajemy bibliografię przedmiotu i głównych reprezentantów.

Zapraszamy młodzież do aktywnego uczestnictwa w obchodach tego stulecia  pod hasłem: 100 LAT  AWANGARDO !!!

Continue reading