26. Konferencja IATEFL Poland w ATH!

Z radością informuję, że na ręce JM Rektora ATH prof. dr hab. inż. Ryszarda Barcika wpłynęło pismo Prezesa IATEFL Poland pana Sławomira Nowikowskiego, w którym oficjalnie poinformowano, że gospodarzem 26. Konferencji IATEFL POLAND (Międzynarodowego Stowarzyszyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce) będzie Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej!

Konferencja, o której organizację w naszej Alma Mater od roku zabiegały usilnie władze dziekańskie Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH, odbędzie się w dniach 15-17 września 2017 r. Decyzja Zarządu Stowarzyszenia IATEFL jest wielkim wyróżnieniem dla środowiska akademickiego Bielska-Białej. 

Warto wspomnieć, że ubiegłoroczna Konferencja została zorganizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zaś gospodarzem tegorocznego spotkania jest Uniwersytet Szczeciński. Konferencje tego typu, wraz z towarzyszącymi wydarzeniami o charakterze dydaktycznym, naukowym i kulturalnym, gromadzą w ciągu kilku dni dziesiątki wykładowców i setki nauczycieli języka angielskiego z całego świata, a tym samym przyczyniają się do promocji uczelni, w której są organizowane.
O przygotowaniach do Konferencji IATEFL będziemy informowali w kolejnych komunikatach.

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH