Zarządzenie JM Rektora ATH

JM Rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki wydał Zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do momentu uchylenia.

Prosimy o zapoznanie się treścią Zarządzenia.