Anglistyka na ATH jeszcze mocniejsza w 2016!

Szanowne Koleżanki i Koledzy, drodzy Studenci Anglistyki na ATH, z największą radością informujemy, że w dniu 8 grudnia 2015 Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego na podstawie opinii komisji habilitacyjnej podjęła uchwałę o nadaniu dr Marii Korusiewicz stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie kulturoznawstwo.

korusiewicz_cien_wisni

Dr hab. Maria Korusiewicz pracuje na ATH od roku 2003. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Anglistyki. Jest autorką licznych publikacji z zakresu teorii kultury, teorii literatury oraz estetyki. Jest również tłumaczem literatury anglojęzycznej, poetką i artystą plastykiem. Jej najnowsze publikacje to Cień wiśni. Natura w kulturze japońskiej Doi, Saito, Kagawa-Fox (wydawnictwo Uniwersitas) oraz Geometrie kultury według Rene Girarda (wydawnictwo Śląsk).

Serdecznie Gratulujemy i cieszymy się, że z taką informacją wchodzimy w 2016 rok!