Awangardowy konkurs

W roku  2017 obchodzimy w Polsce stulecie awangardy. Udział w obchodach – pod honorowym patronatem Prezydenta RP – zgłosiło już ponad 50 instytucji kultury. Za symboliczny początek przyjęto jesienną  Wystawę Ekspresjonistów Polskich w Krakowie, a wydarzeniem tego roku są Powidoki Andrzeja Wajdy, dzięki którym rzesze Polaków poznają Władysława Strzemińskiego – teoretyka unizmu, autora ważnej „Teorii widzenia”.

Awangarda to zespół tendencji w sztuce XX wieku, które odrzucają naśladownictwo rzeczywistości i formy zastane, szukają własnych środków wyrazu. Awangardowy artysta jest „inżynierem” nowej wyobraźni, tworzy świat według własnych reguł. Awangardyzm objął wszystkie dziedziny sztuki, w europejskiej sztuce XX wieku pojawiły się nowe kierunki: futuryzm, ekspresjonizm, kubizm, dadaizm, nadrealizm, fowizm, konstruktywizm, sztuka konceptualna, sztuka ziemi… Nie można mówić o awangardzie polskiej w oderwaniu od trendów sztuki europejskiej i dlatego proponujemy szeroki wybór znaczących nazwisk w kilku dziedzinach (sztuki plastyczne, literatura, teatr, film).

Dla ułatwienia podajemy bibliografię przedmiotu i głównych reprezentantów.

Zapraszamy młodzież do aktywnego uczestnictwa w obchodach tego stulecia  pod hasłem: 100 LAT  AWANGARDO !!!

Proponujemy udział w dwu oddzielnych konkursach:

 1. Awangardowe inspiracje
 2. Małe formy teatralne

W przygotowaniu tego przedsięwzięcia pod patronatem J. M. Rektora ATH, prof. dra hab. Jarosława Janickiego uczestniczą związani z ATH poloniści, angliści, iberyści, artyści oraz Dział Promocji i Biblioteka ATH, która koordynuje wszystkie działania.

Do udziału w konkursach zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klasy I – III liceum, I – IV technikum) Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, pszczyńskiego, czechowickiego, żywieckiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego.

Aby wziąć udział w konkursie,  należy nadesłać kartę zgłoszenia z informacją,  ile osób bierze udział, jaki jest rodzaj pracy/wystąpienia.

Zgłoszenia do udziału w obu konkursach prosimy kierować na adres mailowy: iroman@ath.bielsko.pl  do dnia 31 maja 2017 r.

Prace w konkursie 1 „Awangardowe inspiracje”  przyjmujemy  do  30 września na adres: Biblioteka Akademii Techniczno-Humanistycznej,                                           43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2,  budynek L pok.010/14.

 

Konkurs 2 „Małe formy teatralne” oraz ogłoszenie wyników obu konkursów odbędzie się w auli ATH 26 października 2017 r.

 1. Na konkurs „Awangardowe kontynuacje, inspiracje” należy przygotować prace nawiązujące do wybranych nurtów lub dzieł awangardy. Mogą to być eseje na dowolny temat (np. interpretacje dzieł,  dialogi z artystą, polemiki teoretyczne….), krótkie formy literackie lub dramatyczne inspirowane awangardą. Przyjmujemy prace plastyczne, filmowe, fotograficzne, projekty związane z modą. Wybór tworzywa i formy zostawiamy uczniom,  ale trzeba wyraźnie nawiązać do awangardy.

 

 1. W konkursie „Małe formy teatralne” wezmą udział krótkie (7-12 minut) formy teatralne. Można wybrać fragment jednej z dwu proponowanych sztuk: Witkacy: Szewcy  lub F. G. Lorca: Yerma lub zaprezentować spektakl własny, wyraźnie inspirowany awangardą (np. ekspresjonizmem,  nadrealizmem….).

BIBLIOGRAFIA:

 1. Od czystej formy do literatury faktu : główne teorie i programy literackie XX stulecia / Artur Hutnikiewicz. – Wyd.3. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974.
 2. Awangarda / Stanisław Jaworski. – Warszawa : Wydaw. Szkolne                  i Pedagogiczne, 1992.
 3. F.Lorca: Yerma, w: Słowa, rzeczy, imiona : sześć sztuk z Hiszpanii. 1 / [red. Anna Wierzchowska-Woźniak]. – Kraków : Panga Pank, 2008,       s.27-110.
 4. I.Witkiewicz: Szewcy, w: Wybór dramatów / Stanisław Ignacy
  Witkiewicz ; wybór i wstęp Jan Błoński ; tekst i przypisy oprac. Marian Kwaśny. – Wyd.2 popr. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983, s.375-505.
 5. Labirynt i drzewo : studia nad Ulissesem Jamesa Joyce’a / Piotr Paziński. – Kraków : Wydaw. “Austeria”, 2005.
 6. Kahlo 1907-1954 / [Gerry Souter ; przekł. Małgorzata Florczak]. – Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Jacek Olesiejuk – Inwestycje, 2007
 7. Władysław Hasior / [red. Marian Panek i in.. ; tł. Jacek Orłowski]. – Częstochowa : Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych, [1995].
 8. http://www.sensushistoriae.epigram.eu/index.php/czasopismo/article/view/281

Wymienione pozycje  dostępne są w Czytelni Ogólnej ATH.

 

Zestaw nazwisk:

S.I. Witkiewicz (Witkacy), T. Czyżewski, W. Hasior, W.  Strzemiński,             J. Przyboś,

 1. Stein, W. Woolf, J.Joyce, P.Picasso, S.Dali, L.Bunuel, F.Kahlo, K.Kobro.

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości udziela pani Izabela Roman, tel. 33 8279212, iroman@ath.bielsko.pl.

Regulamin dotyczący konkursu ukaże się w kwietniu na stronie http://www.biblioteka.ath.bielsko.pl/

 

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!