Dyżury pracowników Instytutu Neofilologii w semestrze letnim 2019/2020

W załączeniu godziny i miejsca dyżurów pracowników Insytutu Neofilologii w bieżącym semestrze.