Finał Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Klas Trzecich Gimnazjów pod patronatem Katedry Anglistyki ATH

W dniu 11 marca 2016 roku , na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej, odbyło się uroczyste zakończenie IX Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Klas Trzecich Gimnazjów o zasięgu regionalnym. Konkurs objęła swoim patronatem Katedra Anglistyki. Honorowym członkiem jury III-ego etapu konkursu była dr Barbara Loranc – Paszylk, a w uroczystości wręczania nagród uczestniczyła Kierownik Katedry Anglistyki, dr hab. Maria Korusiewicz. Nasza uczelnia zasponsorowała również nagrody dla finalistów, w tym nagrodę pierwszą – multimedialny słownik PWN języka angielskiego.

konkurs_gimnazjalny

Do trzeciego finałowego etapu zakwalifikowało się 21 uczniów z szkół gimnazjalnych z Bielska – Białej, Cieszyna, Ustronia i Żywca. Należy podkreślić, że wszyscy finaliści wykazali się nie tylko bardzo wysokim poziomem znajomości języka angielskiego w piśmie jak i mowie, ale również niezwykłą jak na swój wiek dojrzałością intelektualną, wiedzą o świecie i wrażliwością na piękno słowa.

Wszystkim finalistom konkursu gratulujemy zwłaszcza, że poziom wypowiedzi ustnych i pisemnych był bardzo wyrównany. Cieszymy się, że tak wielu młodych ludzi interesuje się językiem angielskim i, że chcieli podzielić się swoją wiedzą z nami.

Opracowała: mgr Monika Marek