Finał X edycji Konkursu Języka Angielskiego zorganizowanego pod patronatem Katedry Anglistyki Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

W dniu 16 marca 2017 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej odbyło się zakończenie X Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Klas Trzecich Gimnazjów o zasięgu regionalnym zorganizowanego pod patronatem Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym, który odbył się 7 lutego,  wzięło  udział około 250 uczniów z 21 szkół z terenu dawnego województwa bielskiego. Do drugiego etapu, który miał miejsce 1 marca na terenie IV L.O i w trakcie którego sprawdzane były umiejętności pisemne uczniów, zakwalifikowało się 36 uczniów. W trzecim etapie, sprawdzającym   umiejętności prowadzenia rozmowy i wiedzę dotyczącą geografii, historii i kultury krajów anglojęzycznych, wzięło udział 20  uczniów z 12 gimnazjów. Honorowym członkiem jury finałowego etapu konkursu była dr Barbara Loranc – Paszylk, z Katedry Anglistyki ATH. Nagrody dla wszystkich laureatów zasponsorował Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej  prof. dr hab. Jarosław Janicki.

Laureatami Konkursu zostali:

I miejsce: Joanna Springer z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Bielsku Białej.
II miejsce: Zofia Dzięcioł z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2  w Bielsku-Białej.
III miejsce ex aequo: Zuzanna Pająk z Gimnazjum nr 4 w Bielsku-Białej,
Julia Jesionkowska z Gimnazjum nr 15 w Bielsku Białej,
oraz Anna Szulc z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Bielsku Białej.

Wszystkim finalistom, którzy wykazali się bardzo wysokim poziomem znajomości języka angielskiego, gratulujemy.

mgr Monika Marek
Katedra Anglistyki ATH