Immatrykulacja – studia czas zacząć!

W piątek 29.09 studenci przyjęci na I rok podpisali umowy, odebrali legitymacje i złożyli uroczyste ślubowanie wobec Władz Uczelni i Wydziału, po którym stali się już pełnoprawnymi studentami Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH. Uroczystość tym ważniejsza dla Naszej Katedry, iż zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowili właśnie studenci Anglistyki.

Fakt ten nie dziwi gdyż na rynku pracy coraz silniejsza rysuje się potrzeba młodych, prężnych pracowników z umiejetnościami miekkimi, a atut dobrej znajomości praktycznej języka angielskiego często okazuje się być najlepszym możliwym połączeniem, które przy zachowaniu realizacji pasji językowych pozwala jednocześnie rozwijać się korzystnie zawodowo. O tej realizacji pasji mowił rownież w swoim przemówieniu inauguracyjnym Dziekan prof. ATH dr hab. Marek Bernacki.