Interdyscyplinarna konferencja “Shapes of Futures” już w najbliższy weekend (1-2.03.2019). Zapraszamy!

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniach 1-2 marca 2019 roku na Akademii Techniczno Humanistycznej odbędzie się trzecia międzynarodowa konferencja zorganizowana przez pracowników dawnej Katedry Anglistyki.

Interdyscyplinarna konferencja pod tytułem „Shapes of Futures” przyciągnęła przedstawicieli różnych dyscyplin i ośrodków naukowych zainteresowanych rozmaitymi konceptualizacjami przyszłości w politologii, literaturoznawstwie, ekonomii czy kulturoznawstwie. Interdyscyplinarny charakter spotkania pozwala na niezwykle inspirującą wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami z różnych dyscyplin szeroko rozumianej humanistyki. Wśród zaproszonych prelegentów są goście z United Arab Emirates University, University of São Paulo, Kyiv National University of Trade and Economics, czy Polish Institute of Arts and Sciences in Canada oraz z wielu polskich uczelni.

Shapes of Futures – 3rd International Conference

Goście honorowi konferencji to prof. Rafał Matyja (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), który wygłosi prezentację pod tytułem “Workshops of Modernity” oraz prof. Ziauddin Sardar (Centre for Postnormal Policy and Futures Studies), którego wykład nosi tytuł “What Just Happened?”