Kolejna edycja wspólnych zajęć w ramach wideokonferencji z anglistami z Universidad de León w Hiszpanii

Na przełomie listopada i grudnia tego roku studenci anglistyki z drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich ATH wraz ze studentami anglistyki z Universidad de León w Hiszpanii wzięli udział we wspólnych zajęciach, przeprowadzonych w trybie wideokonferencji, łącznie spędzając przed ekranem ponad 10 godzin. Zajęcia dla grupy nauczycielskiej z trzeciego roku obejmowały prezentacje plakatowe poświęcone zagadnieniom metodyki nauczania języka angielskiego. Grupa tłumaczeniowa z drugiego roku wzięła udział w fikcyjnym wieloetapowym procesie rekrutacyjnym, polegającym na przygotowaniu ofert pracy z lokalnego rynku pracy dla studentów z uczelni partnerskiej i następnie uczestnictwie w rozmowach kwalifikacyjnych o pracę, już „na żywo”, w trybie wideokonferencji.

wideokonf._24.11

Nauczyciele-organizatorzy (prof. Veronica Colwell O’Callaghan reprezentująca Uniwersytet w León i dr Barbara Loranc-Paszylk , Katedra Anglistyki ATH), podobnie jak studenci obu uczelni bardzo pozytywnie ocenili taką formę zajęć, podkreślając, iż umożliwia ona naturalną komunikację w języku angielskim, doskonalenie kompetencji interkulturowej i cenny kontakt z rówieśnikami – obcokrajowcami studiującymi ten sam kierunek.