Komunikat JM Rektora dot. funkcjonowania Akademii po 25 maja br.

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy i Studenci,

w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia dydaktyczne w Akademii Techniczno-Humanistycznej do końca bieżącego roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będą w trybie zdalnym.

Od dnia 1 czerwca br. możliwa będzie realizacja w salach i laboratoriach Akademii tych zajęć, których realizacja wymaga fizycznej obecności w miejscu realizacji i nie mogły odbyć się w trybie zdalnym (dotyczy to np. zajęć terenowych, praktycznych, laboratoryjnych). Wprowadzony zostanie zmieniony harmonogram roku akademickiego i odrębny harmonogram ww. zajęć dla poszczególnych kierunków. Wszystkich informacji odnośnie szczegółowych terminów i zasad realizacji zajęć na terenie kampusu będą udzielać wydziały.

Od 25 maja br. częściowo przywróciliśmy pracę jednostek administracji Akademii, nadal jednak zalecamy zdalny kontakt z biurami, działami i dziekanatami.
Stopniowo wznawiana będzie także działalność wypożyczalni i domu studenckiego.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przygotowujemy kampus Akademii do stopniowego funkcjonowania.
Będziemy informować na bieżąco o wszystkich wprowadzanych zmianach w organizacji pracy i kształcenia.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Jarosław Janicki
Rektor
Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej