Międzynarodowa konferencja: “Neurocultures: Brain Imaging and Imagining the Mind”

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniach 26-28 września 2016 roku na Akademii Techniczno-Humanistycznej odbywa się druga już międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Katedrę Anglistyki.

Neurocultures

Konferencja pod intrygującym tytułem „Neurocultures: Brain Imaging and Imagining the Mind”, zgromadziła przedstawicieli różnych dyscyplin i ośrodków naukowych zainteresowanych nowymi sposobami odczytywania funkcjonowania ludzkiego umysłu w jego kulturowych środowiskach w świetle neuronauki i jej osiągnięć. Interdyscyplinarny charakter spotkania pozwala na niezwykle inspirującą wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami z różnych dyscyplin szeroko rozumianej humanistyki. Wśród zaproszonych prelegentów są goście z University of Amsterdam, University of Paris, University of Ulster, Radboud University, a także z Kenyon College (USA).

Na szczególną uwagę zasługują wykłady naszych gości honorowych. Konferencję rozpoczął prof. Bogusław Bierwiaczonek (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie) barwną i erudycyjną prezentacją pod tytułem “Toward a Neural Theory of Metonymy”, kolejny dzień otworzył zdyscyplinowany w formie i treści wykład prof. Fernanda Vidala (Catalan Institution for Research and Advanced Studies) zatytułowany “Historical and Cultural Perspectives on Why We Are Our Brains”. Ostatni dzień uświetni wykład prof. Patricii Pisters (University of Amsterdam) “Neurofeedback and Imaging the Perfect Self in Digital Culture”.

Jako organizatorzy chcielibyśmy w tym miejscu złożyć szczególnie podziękowania Rektorowi ATH prof. Jarosławowi Janickiemu, który zgodził się przybyć na otwarcie naszej konferencji i powitać gości. Dziękujemy również dziekanowi Wydziału Humanistyczno-Społecznego prof. ATH Markowi Bernackiemu za słowo wstępne, oraz prof. ATH Ernestowi Zawadzie, który udostępnił salę Galerii Akademickiej ATH na potrzeby koncertu jazzowego w drugim dniu konferencji. Serdeczne podziękowania kierujemy również do dra Tomasza Markiewki, mgr Elwiry Lewandowskiej i mgr Moniki Marek za pomoc w sprawach organizacyjnych oraz dla nieocenionej mgr inż. Magdaleny Czader, a także dla naszych drogich studentów, w większości członków Koła Naukowego Anglistów Pheeling, za ich pomoc i zaangażowanie do późnych godzin wieczornych. Dziękujemy!