Nowy rok akademicki już tuż, tuż…

Kilka dni temu pojawił się plan na semestr zimowy, a to oznacza, że rok akademicki 2017/2018 czas rozpocząć

Choć zajęcia dydaktyczne zaczynamy de facto dopiero 2.10 to  z okazji rozpoczęcia roku zapraszamy w szczególności studentów I-go roku (już czytacie naszą stronę? 😉 ) na spotkanie organizacyjne w dniu 29.09 (piątek) o godz. 9.45 w sali L128. 

Podczas spotkania odbędzie się immatrykulacja nowych studentów (ślubowanie, wręczenie legitymacji, podpisanie umów – na razie jedynie dla kandydatów przyjętych w pierwszej turze), a po immatrykulacji także spotkanie z opiekunami specjalności oraz opiekunami praktyk. Odbędzie się również obowiązkowe dla studentów I-go roku szkolenie biblioteczne. W tym dniu pojawią się na tablicach ogłoszeń przed Dziekanatem listy z podziałem na grupy dziekańskie (dostępne również w wirtualnym dziekanacie).

W przypadku rezygnacji ze studiów należy niezwłocznie na piśmie powiadomić Dziekana o przerwaniu lub zaniechaniu studiów, składając wypełniony formularz w Dziekanacie Wydziału.

UBEZPIECZENIE NNW+OC

Informujemy, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na rok ak. 2017/2018, składka jednorazowa roczna – 49,00 zł). Ubezpieczenie obowiązywać będzie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Studenci I roku mogą dokonać opłaty składki w trakcie spotkania organizacyjnego połączonego z immatrykulacją (w ramach możliwości prosimy o wyliczoną kwotę).

Każdy student odbywający praktyki zawodowe ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, student zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniego, aktualnego dokumentu opiekunowi praktyk.

Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) – ochrona 24h na dobę przez cały okres obowiązywania ubezpieczenia.

Ubezpieczenie studenta gwarantuje bezpieczeństwo i pomaga w razie nieprzewidzianych wypadków losowych (wypłacone świadczenia stanowią dla poszkodowanego finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go dotknęło).
DO ZOBACZENIA więc już w piątek, a z resztą i tak spotkamy się w nadchodzącym tygodniu – nie możemy się doczekać 🙂