Ortograficzne wyzwanie dla filologów (i nie tylko)

Serdecznie zachęcamy naszych studentów do wzięcia udziału w czwartej już edycji Beskidzkiego Dyktanda organizowanego pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka w ramach XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, która będzie miała miejsce 12 maja 2017, a rozpocznie się dokładnie o godz. 8.30 w audytorium w budynku L. Zgłoszenia można nadsyłać drogą elektroniczną do 5 maja na adres: dyktando@ath.bielsko.pl

Uczestnicy konkursu będą walczyć w tym roku o Pióro Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz tytuł Beskidzkiego Mistrza Ortografii.

IV Bielskie Dyktando