Po konferencji na temat dziejów Reformacji

W dn. 17-18 października br. w siedzibach: Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej odbywała się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej”. Okazją do podjęcia refleksji nad dziedzictwem i współczesnością myśli ewangelickiej w naszym regionie stał się świętowany w tym roku jubileusz 500-lecia Reformacji.

W pierwszym dniu konferencji gospodarzem obrad był Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH. Wśród tematów zaproponowanych słuchaczom  znalazły się zarówno zagadnienia stricte teologiczne (poruszone przez ewangelickich biskupów),  refleksje nad historią i znaczeniem lokalnego miejsca pamięci (Bielskiego Syjonu), jak i propozycje przyjrzenia się sylwetkom wybranych protestantek z terenu Śląska Cieszyńskiego.

Znakomitym dopełnieniem pierwszego dnia konferencji okazał się koncert organowy „Muzyka organowa śląskich ewangelików” w wykonaniu Tomasza Plocha, który odbył się w kościele pw. Jana  Chrzciciela w Starym Bielsku. Zgromadzeni mogli wysłuchać najcenniejszych utworów reprezentatywnych dla ewangelickiej twórczości organowej XIX i XX wieku na obszarze Śląska.

W drugim dniu obrad uczestników konferencji gościło Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Prelegenci proponowali namysł nad zagadnieniami związanymi z odzwierciedleniem okresu reformacji w miejscowych zabytkach archeologicznych, charakterystyką lokalnych społeczności protestanckich, czy twórczością malarską wybranych ewangelików.

Po zakończonych obradach organizatorzy zaprosili gości do zwiedzenia okolicznościowej wystawy „Pod znakiem róży nad Białą”, na której zgromadzono wiele ciekawych eksponatów związanych z historią miejscowego protestantyzmu.

Ważnym pokłosiem bielskiej konferencji będzie publikacja naukowa zawierająca teksty  zaprezentowane podczas dwudniowych obrad.