Pozytywna ocena instytucjonalna PKA dla WHS ATH

Pragnę poinformować, że na mocy Uchwały Nr 112/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 17 marca 2016 r. Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uzyskał ocenę pozytywną w wyniku przeprowadzonej na Wydziale w dniach 16-18 listopada 2015 roku oceny instytucjonalnej.

W uzasadnieniu tak wysokiej oceny czytamy m.in.: “Prezydium PKA stwierdza, że Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH realizuje strategię rozwoju spójną ze strategią rozwoju Uczelni, spełnia wymagania dotyczące funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, w tym jego konstrukcji, oddziaływania na doskonalenie jakości kształcenia oraz jakości kształcenia na prowadzonych studiach”.

Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, podpisana przez Przewodniczącego PKA prof. Krzysztofa Diksa, oznacza, że następna ocena instytucjonalna na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH nastąpi nie wcześniej jak po pięciu latach, czyli w roku 2021/2022.

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego