dr Anita Jarczok

Anita Jarczok

dr Anita Jarczok

Charakterystyka zainteresowań badawczych

Doktor nauk humanistycznych (PhD) w zakresie literaturoznawstwa amerykańskiego. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie w Opolu. Po studiach magisterskich, zamieszkała najpierw w Wielkiej Brytanii, a później w Irlandii, gdzie ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie w Limerick. Stypendystka irlandzkiej fundacji rządowej – Irish Research Council for the Humanities & Social Sciences (IRCHSS). Ukończyła studia podyplomowe  zakresie Gender – kulturowej tożsamości płci na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz  studia podyplomowe na kierunku Nauczanie Języka Angielskiego w Międzynarodowym Biznesie (Teaching English for International Business) na Uniwersytecie w Portsmouth.

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z dziedziny ‘gender studies’, teorię literatury i kultury, studia nad (szeroko rozumianą) autobiografią, amerykańską literaturę drugiej połowy XX w. oraz anglojęzyczną literaturę kobiet (zwłaszcza powieść). Interesuje się szczególnie historią ruchu kobiecego w Stanach Zjednoczonych od lat sześćdziesiątych, rozwojem myśli feministycznej w USA i Wielkiej Brytanii, oraz teoriami dotyczącymi płci kulturowej. Kolejnym obszarem jej zainteresowań są studia nad formami autobiograficznymi (pamiętniki, autobiografie, biografie), a w szczególności związek pomiędzy tworzeniem własnego „ja” a narracją, oraz pomiędzy rzeczywistością a dyskursem. Jej obecne publikacje skupiają się głównie na twórczości Anaïs Nin.

Zajęcia prowadzi m.in. z literatury amerykańskiej, wstępu do literaturoznawstwa, współczesnych teorii w literaturze i kulturze oraz wielu zajęć praktycznych z języka angielskiego.

Wybrane publikacje

  • Wstęp do powieści Anais Nin Seduction of the Minotaur, Athens: Swallow Press Book, Ohio University Press, 2014.
  • Jarczok A: “Anaїs Nin: Feminism and Celebrity Authorship: Negotiating Image in the Interviews” [w:] Search for the Real: Authenticity and the Construction of Celebrity, red. Andrew Sepie, Wydawnictwo Inter-Disciplinary Press, Oxford 2014, s. 83-98.
  • Wstęp do powieści Anaїs Nin A Spy in the House of Love, Athens: Swallo Press Book, Ohio University Press, 2013.
  • “Anaїs Nin, Feminism and Celebrity Authorship – Negotiating Image and Identity in the Interviews” – esej opublikowany w książce elektronicznej pt. Stardom: Discussions on Fame and Celebrity Culture. Katarzyna Bronk. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2012, 13-21.
  • „Anaïs Nin, the Business of Reviewing and the Management of her Public Persona in the years 1966-1977” w A Café in Space: The Anais Nin Literary Journal, marzec 2012, 65-81.
  • „Eroticizing Nin, Eroticizing Women – Philip Kaufman’s Henry & June” w A Café in Space: The Anaïs Nin Literary Journal, marzec 2011, 57-77.