dr Anna Wieczorek

dr Anna Wieczorek

dr Anna Wieczorek

Dr Anna Wieczorek

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego. Zainteresowania badawcze skupia wokół dydaktyki języków obcych (w tym również dydaktyki języków specjalistycznych, zwłaszcza Business English), socjo- i psycholingwistyki, oraz całego językoznawstwa stosowanego w ogólnym ujęciu. Prowadziła badania w interdyscyplinarnym zespole, nad sposobami zwiększania produktywności pracowników naukowych. Obecne zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień znajdujących się na styku językoznawstwa stosowanego, nauk ekonomicznych oraz pedagogiki.

Wybrane publikacje:

 • Wieczorek, A.L. i M. Mitręga (2017), Between Teaching, English Language and Supervisor – Young Business Scholars Under the Pressure of Transforming Academia, [w:] Financial Environment and Business Development, Proceedings of the 16th Eurasia Business and Economics Society Conference, Eurasian Studies in Business and Economics, vol. 4, Bilgin, Danis, H., Demir, E., Can, U.(Eds.), pp. 563-573, http://www.springer.com/gp/book/9783319399188
 • Mitręga, M. i A. Wieczorek (2016), Opening the Black Box of Academic Collaboration in Relation to Researchers’ Cumulative Productivity, Proceedings of 2016 AHRD International Research Conference in the Americas, February 18-20, Jacksonville, US, pp. 1-10, Direct Link: http://bit.ly/20EQn8r
 • Wieczorek, A.L. (2016), Networking i produktywność akademicka w świetle wyników badań jakościowych, [w:] Networking akademicki jako czynnik zarządzania produktywnością pracowników naukowych, (M. Mitręga, red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 • Wieczorek, A.L. (2016), Uwarunkowania networkingu akademickiego w perspektywie kulturowej, [w:] Networking akademicki jako czynnik zarządzania produktywnością pracowników naukowych, (M. Mitręga, red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 • Wieczorek, A.L. (2016), High Inhibitions and Low Self-esteem as Factors Contributing to Foreing Language Teacher Stress, [w:] Positive Psychology Perspectives on Foreign Language Learning and Teaching, Second Language Learning and Teaching, (D. Gabryś-Barker, D. Gałajda, red.), Springer, Switzerland DOI 10.1007/978-3-319-32954-3_13
 • Mitręga, M. i A. Wieczorek (2015), Stimulating the productivity of scholars. The conceptual model in the context of post-communist countries. Proceedings of International Conference on Contemporary Management (ICCM) – 2015. Jaffna, Sri Lanka, ss. 596-606. ISSN-2448-9883
 • Wieczorek A.L. (2014), Academic promotion system and scholars’ success indicators in Poland, [w:] Leveraging success of young scholars in business discipline, (M. Mitręga, ed.), CeDeWu, Warszawa 2014, ss. 39-51.
 • Wieczorek A.L. (2014), Factors evoking research productivity of young scholars. Explorative study, [w:] Leveraging success of young scholars in business discipline, (M. Mitręga, ed.), CeDeWu, Warszawa 2014, ss. 77-90.
 • Wieczorek, A.L. i M. Mitręga (2014), Language Skills and Affective Barriers as Factors Influencing Research Productivity of Scholars in Business Discipline in Poland, [w] Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014, 25–27 June 2014, Portorož, Slovenia, ss. 389-396, ISBN 978-961-6914-09-3 (PDF)
 • Wieczorek, A.L. i M. Mitręga (2014), Professors struggling with teaching and research – stimulating human resource in “publish or perish” reality, Proceedings of 5th International Research Meeting in Business and Management, IRMBAM-2014, Nice, France.
 • Wieczorek, A. i M. Mitręga. (2011). International Fellowship as a Challenge for a Scholar – a Case Study of a Marie Curie Fellow, w: Challenges for Foreign Philologies. Part 2: Interdisciplinarity and New Teaching Methods, pr.zb. pod red. A. Będkowskiej-Kopczyk, L. Sarić I L. Pavery, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 2011, ss. 93-104
 • Mitręga, M.i A. Wieczorek. (2010). Prezentowanie badań jakościowych – zalecenia redaktorów, przykład projektu badań, [w:] Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2010, ss. 147-159.
 • Wieczorek, A i M. Mitręga. (2010). Bariery dydaktyczne związane z grupami obcojęzycznymi – studium przypadku, [w:] Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych. Materiały III Wydziałowej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej, pr. zb. pod red. E. Gatnara, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2010, ss. 83-90
 • Wieczorek, A.i M. Mitręga. (2009). Problems of teaching in a multicultural environment – some insights from Poland, [w:], Internationalisation and the Role of University Networks, Proceedings of the 2009 EMUNI Conference on Higher Education and Research, Portorož, Slovenia, 2009, ss. 1-10.
 • Wieczorek, A. (2009). Stosunek nauczycieli języka angielskiego do nauczania wymowy i jego wpływ na poprawną wymowę studentów, w: Języki Obce w Szkole, nr 2/2009, ss.78-79