dr Barbara Loranc-Paszylk

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego. Zainteresowania naukowe i badawcze skupia wokół procesów nauczania, uczenia się i przyswajania języka obcego związanych z środowiskiem edukacji dwujęzycznej, w tym nauczania języków specjalistycznych.

Przedmiotem badań są językowe i poznawcze aspekty procesów nauczania treści przedmiotowych w języku obcym, także w kontekście e-nauczania i zmieniającego się pod wpływem nowych mediów paradygmatu kształcenia.

Wybrane publikacje:

  • Barbara Loranc-Paszylk (2015) Videoconferencing as a tool for developing speaking skills. W: Issues in teaching, learning and testing speaking in a second language, red. Mirosław Pawlak, Ewa Waniek-Klimczak. Heidelberg: Springer, 189-203.
  • Barbara Loranc-Paszylk (2014) Enhancing EFL teacher training through international collaboration with the use of videoconferecing. W: Conference proceedings : ICT language learning : 7th Conference edition Florence, Italy 13-14 November 2014. Padova: Liberia Universitaria, 418-421.
  • Barbara Loranc-Paszylk (2013) Old problems and new prospects in CLIL teacher training : voices from the field and a European research agenda. Świat i Słowo, 1(20) 255-270.
  • Barbara Loranc-Paszylk (2013) Challenges in applying genre-based instruction to teaching legal English. W: English as the lingua franca of the modern world : new challenges for academia, red. Irena Headlanfová Kalischová, Martina Němec. Brno: Masaryk University, 71-84.
  • Barbara Loranc-Paszylk & Małgorzata Marzec-Stawiarska (2011) (Nie)modyfikowanie tekstów autentycznych a niezwykłe potrzeby uczących się języka prawnego i prawniczego. W: O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych, red. Sebastian Piotrowski ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Filologii Romańskiej]. – Lublin : Wydawnictwo Werset, 32-43.
  • Barbara Loranc-Paszylk (2009) Enhancing the effectiveness of CLIL through writing. W: Languages for social cohesion : language education in a multilingual and multicultural Europe, red. David Newby, Hermine Penz. Strasbourg: European Centre for Modern Languages of the Council of Europe, 125-131.
  • Barbara Loranc-Paszylk (2009) Integrating reading and writing i context of CLIL classroom : some practical solutions. International CLIL Research Journal, 1 (2), 46-54.
  • Barbara Loranc-Paszylk (2007) Evaluation of foreign language achievement based upon a CLIL program in tertiary education : a Polish perspective. W: Researching content and language integration in higher education, red. Robert Wilkinson, Vera Zegers. – Maastricht: Maastricht University Language Centre, 190-203.