dr hab. Krzysztof Polok

Dr hab. Krzysztof Polok – lingwista, glottodydaktyk, tłumacz. W sferze jego zainteresowań pozostają głównie zagadnienia związane z problematyką świadomości języka, nauczaniem języka globalnego, glotto-semantyką, oraz immersyjną nauką języka dzieci przedszkolnych. Autor 11 książek oraz ponad 100 prac związanych z różnymi aspektami lingwistyki stosowanej oraz glotto-pragmatyki. Jego książki oraz artykuły ukazały się w szeregu krajów UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Wybrane pozycje książkowe:

 • POLOK, Krzysztof, 2014, „Wstęp do glottodydaktyki”, Nitra: ASPA, 150 s. ISBN 978-80-89477-15-9 (EAN 9788089477159)
 • POLOK, Krzysztof, 2014, “English as an International Vehicle; A Glottodidactic Approach”, ASPA : Nitra 138 s. ISBN 978-80-89477-17-3
 • POLOK, Krzysztof, 2013, “Instrumenty glottodydaktyki”, Nitra: ASPA, 164 s. ISBN 878-80-89477-14-2
 • POLOK, Krzysztof, Repka, Richard (eds.), 2012, The Multiple Faces of an English Teacher, Bielsko-Biała: University of Bielsko-Biala, 226 s. ISBN: 978-83-62292-98-1
 • POLOK Krzysztof, 2010, ”Nauczyciel bilingwalny. Sylwetka językowa nauczyciela języka angielskiego jako obcego”, Łask: OW LEKSEM, 321 s. ISBN: 978-83-63781-17-0;
 • POLOK, Krzysztof, 2009, “When Teaching Matters… A Collection of Papers on Linguistics, Language Education and Classroom Dynamics”, London, New York: Author House, 240 s. ISBN 978-1-4389-53188
 • POLOK, Krzysztof, 2007, ”Wstęp do teorii społecznej komunikacji”, Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH Bielsko-Biała, 204 s. ISBN: 978-83-60714-23-2;
 • POLOK, Krzysztof, ”Test Your Sporting English., An Exercise Book Volume One”, 2006, Racibórz: PWSZ, 199 s. ISBN: 83-920312-5-3
 • POLOK, Krzysztof, 2006, “Glottospołeczne elementy akulturacji. Od teorii do praktyki”, Katowice: GWSH, 191 s. ISBN: 83-88402-79-x;
 • POLOK, Krzysztof, ”English in Sports. A Handbook of Sporting English for Intermediate Students”, vol. 1, Katowice: GWSH 1998, 180 s. ISBN: 83-908256-3-X
 • POLOK, Krzysztof, ”English in Sports. A Handbook of Sporting English for Intermediate Students”, vol. 2, Katowice: GWSH 1999, 185 s. ISBN 83-908258-5-6
 • POLOK, Krzysztof, ”English in Sports. A Handbook of Sporting English for Intermediate Students”, vol. 3, Katowice: GWSH, 2000, 170 s. ISBN 83-88402-02-1