prof. ATH dr hab. Maria Korusiewicz

prof. ATH dr hab. Maria Korusiewicz

Wydział Humanistyczno-Społeczny

kierownik Katedry Anglistyki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH.

Email: mkorusiewicz@o2.pl

Główne zainteresowania naukowe: teoria kultury, przekładoznawstwo, estetyka, filozofia środowiskowa

Główne publikacje naukowe :

  1. Monografie:

Cień wiśni. Natura w kulturze japońskiej: Doi, Saito, Kagawa-Fox, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2014, ss. 488.

Geometrie kultury według (Wyd. Naukowe Śląsk, 2015, ss. 245.

  1. Artykuły naukowe:

Dzieci Ciemnej Matki, Herakles, Edyp, Ajatasatru, w: Materia sztuki, red. Michał Ostrowicki, Universitas, Kraków 2010, s. 425-441.

Mon(o)archie przedstawienia, czyli o nawoływaniu świata, w: Obrazy literatury, „Świat i Słowo”, nr 1(16) 2011, s.161- 173.

Koncepcja przyrody w kulturze japońskiej, w: Przemyśleć przyrodę. „Kultura Współczesna” 1(67) 2011, ss. 160-171.

O koniku polnym i mrówkach. Amae i zapomniane aspekty pytania o wspólnotę,

Wspólnotowy język, „Świat i Słowo”, nr 2(17) 2011, s.185-197.

Lost in logic; the strategies of the cultural self in Western culture and Japan,

Language of Sense, Common-Sense and Nonsense, red. Ewa Borkowska, Tomasz Burzyński, Maciej Nowak, Wyd. WSEH, Bielsko-Biała, 2011, s. 203-215.

The Cute or the Scary: Japanese Youth Subcultures in Contemporary Japanese Society, w: “Asian Journal of Literature, Culture and Society”, April 2011, Assumption University Press, s. 64- 85.

Between Fields of Fear and Gardens of Compassion; the approach to nature in Western and Japanese traditions, w: Civilisation and Fear: anxiety and writing of the subject, red. Wojciech Kalaga, asystent red. Agnieszka Kliś, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, Great Britain, 2012; s. 61-78.

“Widok (?) z ziarnkiem piasku”. Estetyczność, etyczność, wspólnotowość, czyli zapiski o kulturze tworzenia przestrzeni wspólnej, w: Małe miasta, „Świat i Słowo”, nr 2 (19), 2012; s. 205-119.

Ifigenia w pierścieniu, czyli o zagadce „szczęśliwego zakończenia” tragedii w ujęciu Arystotelesa, w: Filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, „Świat i Słowo”, nr 1 (20), 2013; s. 39-56.

Imiona skończoności: między świadomością tragiczną a mono no aware, w: O zmierzchu myśli różne, red. E. Gajewskiej, A. Matuszek i B. Tomalak, Bielsko-Biała, ATH 2014. s. 98-110.

On a sunny day, under a tree, chatting: towards the aesthetics of the everyday,

w:Aleksandra Kunce, Maria Popczyk, Into the Noise: anthropological and aesthetic discourses in public sphere, Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2013; s. 7-30.