dr Katarzyna Ożańska-Ponikwia

dr Katarzyna Ożańska-Ponikwia

k.ozanskaponikwia@interia.pl

Główne zainteresowania badawcze dr Katarzyny Ożańskiej- Ponikwii  obejmują zagadnienia dotyczące dwu i wielojęzyczność ze szczególnym naciskiem na wyrażanie i postrzeganie emocji w języku pierwszym i drugim, różnice językowe i kulturowe mające wpływ na komunikację w języku polskim i angielskim  oraz czynniki psychologiczne i ich wpływ na wyżej wymienione procesy. Wśród zainteresowań badawczych można również wymienić wpływ czynników indywidualnych takich jak osobowość i inteligencja emocjonalna na przyswajanie języka obcego, częstotliwość jego użycia oraz procesy adaptacji/akulturacji.

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. Ożańska-Ponikwia, K. (2013). Emotions from a Bilingual Point of View. Personality and Emotional Intelligence in Relation to Perception and Expression of Emotions in the L1 and L2. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Prace zbiorowe pod redakcją:

 1. K. Ożańska-Ponikwia and B. Loranc-Paszylk (eds.) (2015)Cross-cultural perspectives on bilingualism and bilingual education, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, pp.153.
 2. K. Ożańska-Ponikwia and J. Pacuła (eds.) (2015) W kontakcie [In contact]. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, pp.120

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 1. Ożańska-Ponikwia, K. (2012). The importance of the cultural awareness while acquiring a second language or becoming bilingual.  In P.Stankovska, M.Wtorowska and J.Pallay (eds.) Individualna in kolektivna dvojzeičnost, Ljubljana: Znanstevna založba Filozofske fakultete, pp. 196-207
 2. 2. Ożańska-Ponikwia, K. & Dewaele, J.M. (2012). Personality and L2 use: The advantage of being openminded and self-confident in an immigrant context. EUROSLA yearbook 12,112-134.
 3. Ożańska-Ponikwia, K. (2015). Cross-cultural communication and bilingualism : the influence of immersion in the L2 culture on self-perceived L2 proficiency and L2 use. In K. Ożańska-Ponikwia and B. Loranc-Paszylk (eds.) Cross-cultural perspectives on bilingualism and bilingual education, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, pp. 11-38.
 4. Ożańska-Ponikwia, K. (2015). Building a global community. Acculturation process in the immigrant context. In K. Ożańska-Ponikwia and J. Pacuła (eds.) W kontakcie [In contact]

Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, pp. 103-118

 1. Ożańska-Ponikwia, K. (2016). A bilingual perspective on cross-cultural differences in self-other referents in Polish and English. In M. Jesenšek (Ed) Rojena v narečje : akademikinji prof. dr Zinki Zorko ob 80-letnici. Maribor : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, pp.708-717.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Ożańska-Ponikwia, K. (2012). What has personality and emotional intelligence to do with ‘Feeling different’ while using a foreign language? International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 15:2, 217- 234;

 

 1. Ożańska-Ponikwia, K. (2012). Emotional expression in a foreign language. What factors influence the choice of a non-native language while expressing emotions? Linguistica Silesiana, 33, 201-218.
 2. Ożańska-Ponikwia, K. (2014). The influence of immersion in the L2 culture on perception of the L1 culture-specific emotion of tęsknota. The International Journal of Bilingualism, DOI: 10.1177/1367006914537728 pp. 1-18.

 

 1. Ożańska-Ponikwia, K. (2015). Are women more emotionally skilled when it comes to expression of emotions in the foreign language: gender, emotional intelligence and personality traits in relation to emotional expression in the L2. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism DOI: 10.1080/13670050.2015.1091439 pp.1-13.

 

 1. 5. Ożańska-Ponikwia, K. (2015). Learning to express emotions in a foreign language. Is the L2 proficiency the most important factor in emotional expression in the second language? Journal of Interdisciplinary Philology 1, 38-49.