dr Michał Lisecki

dr Michał Lisecki

dr Michał Lisecki

numer pokoju:  B103
telefon: 33/8279-265
email
mlisecki@ath.edu.pl
opiekun praktyk nauczycielskich I-go stopnia

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Naukowo specjalizuje się w obszarze pragmatyki, semantyki i socjolingwistyki, ze szczególnym uwzględnieniem analizy dyskursu w nowych mediach. Ostatnio koncentruje swoje badania w zakresie dyskursu digitalnego i semiotyki komunikacji w mediach społecznościowych.

W publikacjach krajowych i zagranicznych zajmuje się specyfiką komunikacji w środowisku mediów elektronicznych, typologią gatunków tekstów internetowych, ikonicznością i szerzej semiotyką dyskursu multimedialnego.

Zainteresowania naukowe obejmują również prowadzone przedmioty z zakresu językoznawstwa, translatoryki (semantyka językoznawcza w przekładzie; komputerowe techniki wspomagania tłumaczenia; tłumaczenie audiowizualne) oraz glottodydaktyki (e-learning a kluczowe kompetencje komunikacyjne w środowisku współczesnych mediów społecznościowych; sztuka prezentacji).

Wybrane publikacje

Monografie:

Lisecki, M.: Komunikacja przez komputer w perspektywie pragmatycznej i socjolingwistycznej. Verbum, Praha 2014, ss. 279, ISBN 978-80-87800-07-2.

Artykuły:

Lisecki, M.: Cyberprzestrzeń – senne marzenie czy podświadomość kontrolowana? [w:] Współczesny świat słowiański II, Red. K. Feruga, A. Ostrowska-Knapik, Verbum, Praha 2016, s. 209-223, ISBN 978-80-87800-30-0.

Lisecki, M.: Język interfejsu i interfejs języka w środowiskach wirtualnych. [w:] Świat Słowian III 2014, s. 21-30, ISSN 2084-3534.

Lisecki, M.: Discourse features of internet message board on the example of 4chan.org [w:] Media i Społeczeństwo, nr 3/2013, s. 21-40, ISSN 2083-5701.

Lisecki, M.: Measuring multilingualism on the internet. [w:] K. Feruga, A. Ostrowska, R. Wojtoń, red. Przekraczanie granic I. Verbum, Praha 2013, s. 87-98, ISBN 978-80-904415-7-6.

Lisecki, M.: Słowo poddane technologii. Ikonizacja słowa w Internecie. Red. ks. T. Borutka, A. Węgrzyniak. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH 2009.

Lisecki, M.: Wariantywność zaimków osobowych w werbalnej kreacji ciała i płci w tekstowych środowiskach wirtualnych (MUD). [W:] Świat techniki i humanistyki. Red. E. Tokarz. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH, 2007.

Lisecki, M.: (2006). Tekstowe kreacje w rzeczywistości wirtualnej MUD. [W:] Świat Słowian. Red. E. Tokarz. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH.