mgr Alicja Bemben

mgr Alicja Bemben

email: tamburynek@o2.pl

Dziedziny badawcze, na których koncentruje się moja praca naukowa to, z jednej strony, teoretyczne problemy relacji literatury i historii (literatura jako historia, historia jako literatura, kwestie graniczne tych dwóch dziedzin, czy pojęcia występujące w obu dziedzinach – zwłaszcza kwestie świadomości historycznej i temporalności), a z drugiej, gatunki literatury o powiązaniach historycznych (powieść historyczna – zwłaszcza w wykonaniu Roberta Gravesa – inne literackie ujęcia przeszłości, metafikcja).

“The lie that tells a truth, the truth lies,” w Cryptohistories, red. Rafał Borysławski, Alicja Bemben, Justyna Jajszczok i Jakub Gajda, Newcastle upon Tyne, 2015ss. 37-55. Rozdział w recenzowanej wieloautorskiej monografii anglojęzycznej, w druku.
Cryptohistories, red. Rafał Borysławski, Alicja Bemben, Justyna Jajszczok i Jakub Gajda, Newcastle upon Tyne, 2015.Redakcja recenzowanej wieloautorskiej monografii anglojęzycznej, w druku.
Kryptohistorie Ukryte i utajone narracje w historii, red. Rafał Borysławski, Alicja Bemben, Justyna Jajszczok i Jakub Gajda, Katowice 2014. Redakcja recenzowanej wieloautorskiej monografii polskojęzycznej.
 
“On time manipulations and the meaning of the real: The Cases of Robert Graves, Malcolm Ross and Alejo Carpentier,” w “Hours like bright sweets in a jar”: Time and Temporality in Literature and Culture,  red. Alicja Bemben i Sonia Front, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, ss. 111-128. Rozdział w recenzowanej wieloautorskiej monografii anglojęzycznej.
“Hours like bright sweets in a jar”: Time and Temporality in Literature and Culture, red. Alicja Bemben i Sonia Front, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. Redakcja recenzowanej wieloautorskiej monografii anglojęzycznej.
„Historyczność i ahistoryczność metahistorii Haydena White’a,” w (Re)wizje Historii w Dyskursie  i Literaturze,  red. Dorota Guttfeld, Monika Linke-Ratuszny i Agnieszka Sowińska, Toruń 2014, ss. 11-24. Rozdział w recenzowanej wieloautorskiej monografii polskojęzycznej.