mgr Elwira Lewandowska

Elwira Lewandowska

email: lewandowskaelwira1@gmail.com
W swojej pracy badawczej zajmuję się tematyką językoznawstwa kognitywnego oraz metodyką nauczania języka angielskiego. Obecnie poświęcam się pracy nad rozprawą doktorską obejmującą zagadnienia English as a Lingua Franca.

Publikacje:

Lewandowska E.: “To teach or not to teach metaphors : a linguistic perspective on teaching the figurative language in Poland.” In: Journal of Interdisciplinary Philology. 2015 : 1, iss.1, s. 5-29, p-ISSN: 1338-059