mgr Monika Marek

mgr Monika Marek

mgr Monika Marek

mgr Monika Marek

email: monica_marek@poczta.fm

opiekun praktyk nauczycielskich II-go stopnia

Jestem wrocławianką mieszkająca obecnie  w Bielsku – Białej. Moje pierwsze oczarowanie to literatura polska, którą studiowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ponieważ interesuje mnie sztuka współczesna jak i interakcje międzykulturowe, za temat mojej pracy magisterskiej wybrałam twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich pisarzy, Tadeusza Konwickiego, która głęboko zakorzeniona jest w magicznym świecie utraconego raju, Litwie. Oprócz dzieł literackich uwielbiam również dzieła filmowe – w trakcie studiowania polonistyki  rozpoczęłam równoległe studia na drugim kierunku – filmoznawstwie,  na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ukończyłam również filologię angielską .Temat mojej pracy licencjackiej to Evil and Search for Meaning in Conrad’s Heart of Darkness and Coppola’s Apocalypse Now ,w której dokonałam  analizy porównawczej książki Josepha Conrada Jądro Ciemności i jej swobodnej adaptacji filmowej powstałej prawie osiemdziesiąt lat później a dokonanej przez znakomitego twórcę filmowego Francisa Coppolę pod tytułem Czas Apokalipsy. Pisząc prace magisterską –  The Use of Visuals in Vocabulary Learning – skupiłam się na drugim wątku moich zainteresowań czyli na uczeniu języków obcych i przekazywaniu wiedzy dotyczącej tego obszaru naukowego.

Moje zainteresowania naukowe obejmują zarówno świat literatury współczesnej – zwłaszcza amerykańskiej, jak i filmu. Z drugiej strony fascynuje mnie proces nauczania –  jestem nauczycielem dyplomowanym  i egzaminatorem egzaminu maturalnego. Od 2013 roku jestem pracownikiem Katedry Anglistyki  na ATH.