mgr Tomasz Brenet

mgr Tomasz Brenet

mgr Tomasz Brenet

mgr Tomasz Brenet

numer pokoju:  B103

email: tj.brenet@gmail.com

 

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

– przekładoznawstwo

– kultura i literatura amerykańska (zwł. XX w.)

– kultura i literatura etniczna w USA (zwł. latynoamerykańska)

– gender and queer studies

– dyskursy tożsamości

– studia postkolonialne

– socjologia literatury

– antropologia kultury

– polityka Stanów Zjednoczonych