“Rethinking Directions in Language Teaching and Researching” – przedłużony nabór zgłoszeń

Informujemy o przedłużonym naborze zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną “Rethinking Directions in Language Teaching and Researching”, która odbędzie się 8-9 czerwca 2017 w Bielsku-Białej.

Organizatorem konferencji jest Katedra Anglistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.  Abstrakty wystąpień w języku angielskim można przesyłać pod adres <rethinkingdirections@gmail.com> do 10 marca 2017.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie stronie konferencji <http://rethinkingdirections.weebly.com/>