Dokumenty

Praktyki II-go stopnia

Dokumenty dla studentów dotyczące studiów II-go stopnia w Katedrze Anglistyki ATH

  UWAGA: Z racji tego, że część poniższych dokumentów jest tożsamych dla poszczególnych specjalizacji ze studiów I-go stopnia, dlatego są one tutaj użyte ponownie.

  Praktyki nauczycielskie

  Dokumenty dla studentów specjalizacji nauczycielskiej dotyczące studiów II-go stopnia w Katedrze Anglistyki ATH

   Praktyki tłumaczeniowe

   Dokumenty dla studentów specjalizacji tłumaczeniowej dotyczące studiów II-go stopnia w Katedrze Anglistyki ATH