Szekspiriada rozstrzygnięta

24 listopada w auli budynku L odbył się finał części B i C konkursu „Szekspiriada” organizowanego przez Bibliotekę Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Katedry Anglistyki i Literatury i Kultury Polskiej z okazji obchodów czterechsetnej rocznicy śmierci pisarza.

W części B, „Konkurs wiedzy o Szekspirze”, licealiści zmierzyli się w trzech etapach. Pierwszym z nich był pisemny test stanowiący dla dziesięciu osób przepustkę do kolejnej części konkursu, w której należało ustnie odpowiedzieć na co najmniej jedno z dwóch pytań zadanych przez prowadzącą. Dwie nieprawidłowe odpowiedzi powodowały eliminację uczestnika i uniemożliwiały przejście do dalszego etapu. Ostatecznie w finalnym starciu walczyło siedem osób, odpowiadając na niełatwe pytania opracowane przez studentki II roku filologii pod nadzorem pracowników naukowych. Zwycięzcą został Patryk Kanik z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. Miejsce drugie i trzecie zajęły kolejno: Joanna Pelka oraz Izabela Pokładnik z tego samego liceum.
W części C, „Rozmowa z Szekspirem”, zaprezentowano różnorodne prace inspirowane twórczością angielskiego pisarza. Były to formy plastyczne, literackie, filmowe, a także te bardziej nowoczesne, takie jak: gry lub rozmowa z twórcą przez messanger. Wszystkie prace spotkały się z ogromnym zainteresowaniem jurorów, którzy mieli bardzo trudne zadanie – musieli wybrać zwycięzców spośród 28 autorów różnorodnych i oryginalnych prac, które niewątpliwie stanowią interesujące świadectwo wciąż żywego zainteresowania Szekspirem i jego spuścizną. Po burzliwych naradach i dyskusjach zwycięzcami zostali:
I miejsce – Monika Kania: układ taneczno-pantomimiczny „Lady Makbet”, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu.
II miejsce – zespół uczniów z IV LO im. KEN w Bielsku-Białej: prezentacja multimedialna „Rozmowa z Szekspirem”: Jan Puchała, Piotr Skrzyp, Weronika Magiera, Kacper Błotko, Kacper Kłoda, Wojciech Włodek, Wioletta Zarębska, Agnieszka Żyła.
III miejsce – Oliwia Pietras: praca plastyczna „W oczach Maura – Desdemona”, Zespół Szkół nr 1 im. prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie.
Wyróżnienia:
1. Marzena Wójcik – „Z pamiętnika współczesnego Hamleta”, LO im. K.K.Baczyńskiego w Kozach,
2.Marcin Binkiewicz – monolog na motywach Hamleta, III LO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej.

Wyniki konkursów B i C ogłosił rektor ATH prof. Jarosław Janicki, a nagrody i dyplomy wręczył Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki w Bielsku-Białej Jerzy Pieszka.

Źródło: http://biblioteka.ath.bielsko.pl/index.php/287-szekspiriada-rozstrzygnieta.html

Zdjęcia na stronie Biblioteki ATH na fb: https://www.facebook.com/BibliotekaATH/posts/2176679089222940

Autor: Lidia Romaniszyn-Ziomek