Wizyta dra Seana Martina z Cleveland (Ohio, USA)

W dniu 6 marca 2017 roku Katedra Anglistyki naszej uczelni gościła dra Seana Martina z Cleveland (OHIO, USA). Dr Martin, historyk, polonista i tłumacz przedstawił prezentację poświęconą zachowywaniu dziedzictwa lokalnych wspólnot żydowskich w stanie Ohio oraz w wybranych miejscowościach w Polsce.

dr Sean Martin

Wykład ten był doskonałą okazją do zaprezentowania wielonarodowego charakteru Stanów Zjednoczonych oraz sposobu funkcjonowania i współpracy różnych grup etnicznych dawniej i dziś. Prezentacja ta pozwoliła również poznać bogatą historię największego ośrodka przemysłowego stanu Ohio jakim jest Cleveland.

Continue reading