Ubezpieczenie NNW dla studentów

Informujemy, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na rok ak. 2016/2017 w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (NNW suma ubezp. 18.000, a OC – suma bezp. 10.000), składka jednorazowa roczna – 45,00 zł). Ubezpieczenie obowiązywać będzie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Wpłaty można dokonać w dziekanacie WH-S pok. L-210 (od godz. 8.00-14.30) do dnia 26 października br.

UWAGA: Każdy student odbywający praktyki zawodowe ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, student zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniego, aktualnego dokumentu opiekunowi praktyk.

Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) – ochrona 24h na dobę przez cały okres obowiązywania ubezpieczenia.

Ubezpieczenie studenta gwarantuje bezpieczeństwo i pomaga w razie nieprzewidzianych wypadków losowych (wypłacone świadczenia stanowią dla poszkodowanego finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go dotknęło).