Wideokonferencja anglistów ze studentami z Hiszpanii

W marcu br. studenci I roku studiów magisterskich filologii angielskiej, specjalizacji nauczycielskiej wzięli  udział w bardzo ciekawym projekcie zorganizowanym we współpracy z Uniwersytetem w León w Hiszpanii. Zadaniem uczestników było utworzenie w czterech kilkuosobowych grupach konspektów lekcji i materiałów dydaktycznych dotyczących rozwijania sprawności językowych w języku angielskim: słuchania, czytania, mówienia i pisania i zaprezentowanie ich podczas wideokonferencji uczestnikom z uczelni partnerskiej.

12922387_1154053591323864_270518444_oPrzygotowując plany lekcji, studenci z naszej uczelni musieli stworzyć materiały dydaktyczne w języku angielskim nawiązujące do takich elementów, jak: hiszpańscy artyści, pisarze, poeci, popularne miejsca wakacyjnego wypoczynku w Hiszpanii, znane hiszpańskie budowle, zabytki i dzieła sztuki oraz hiszpańskie sporty narodowe. Natomiast studenci anglistyki z Uniwersytetu w León w swoich konspektach musieli zawrzeć te same informacje, ale dotyczące Polski i polskiej kultury.  Zespoły odpowiedzialne za daną sprawność językową miały za zadanie zapoznać się ze swoimi planami lekcji i materiałami, a następnie, podczas wideokonferencji, która odbyła się w środę 23.03.2016 r. prezentowały je przed sobą nawzajem, wymieniały spostrzeżenia i uwagi na temat  mocnych i słabych stron planów, a także zadawały sobie pytania dotyczące kwestii, które budziły ich wątpliwości.

12941054_1154053217990568_405573422_o

Było to bardzo ciekawe doświadczenie, które umożliwiło bliższe zapoznanie się z elementami kultury hiszpańskiej oraz poszerzenie swojej wiedzy w zakresie specyfiki nauczania języka angielskiego w innym kraju. Pozwoliło ono także zobaczyć, w jaki sposób Hiszpanie postrzegają Polskę.

Organizatorem wideokonferencji na naszej uczelni była dr Barbara Loranc-Paszylk.

 Tekst: Justyna Malarz, I rok filologii angielskie, studia magisterskie