Wizyta dra Seana Martina z Cleveland (Ohio, USA)

W dniu 6 marca 2017 roku Katedra Anglistyki naszej uczelni gościła dra Seana Martina z Cleveland (OHIO, USA). Dr Martin, historyk, polonista i tłumacz przedstawił prezentację poświęconą zachowywaniu dziedzictwa lokalnych wspólnot żydowskich w stanie Ohio oraz w wybranych miejscowościach w Polsce.

dr Sean Martin

Wykład ten był doskonałą okazją do zaprezentowania wielonarodowego charakteru Stanów Zjednoczonych oraz sposobu funkcjonowania i współpracy różnych grup etnicznych dawniej i dziś. Prezentacja ta pozwoliła również poznać bogatą historię największego ośrodka przemysłowego stanu Ohio jakim jest Cleveland.

dr Sean Martin

Po południu dr Sean Martin  spotkał się ze również ze studentami anglistycznych kół naukowych, z którymi rozmawiał o swojej pracy jako tłumacza (z języka polskiego i jidysz), historyka oraz polonisty.

Studenci anglistyki na spotkaniu z drem Seanem Martinem

W drugim dniu pobytu w Bielsku-Białej dr Martin odwiedził muzeum Stara Fabryka. Dr Martin, autor m. in. książki A Stitch in Time, a Cleveland Garment Industry (2015) miał okazję poznać bogate dziedzictwo przemysłu włókienniczego naszego miasta i zobaczyć, że Cleveland  i Bielsko-Białą – przynajmniej w obszarze osiągnięć  przemysłowych – znacznie więcej łączy niż dzieli.