Zaproszenie na III Międzynarodową Konferencję “Shapes of Futures”

Serdecznie zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Instytutu Neofilologii „Shapes of Futures”. Przedmiotem konferencji będą zagadnienia związane z różnorodnymi wymiarami, konceptualizacjami i wizjami przyszłości w kulturze, sztuce, filmie i literaturze.

Shapes of Futures CALL FOR PAPERS [PDF]

Shapes of Futures – 3rd International Conference

Zakres tematyczny konferencji:

  • wizje przyszłości i ich dynamika
  • futuryzm i studia o przyszłości
  • funkcje przyszłości
  • procesy kształtujące przyszłość (kształtowanie się trendów, symulacje, modelowanie, przewidywanie i planowanie przyszłości)
  • polityka czasu i czasowość polityki
  • związki pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością (Zeitgeist i przyszłość, przyszłość jako aktywny aspekt teraźniejszości, przyszłość “pożyczona” z przeszłości)
  • przyszłość i narracja (narracje i metafory przyszłości, science fiction i fikcja spekulatywna jako katalizatory  w studiach nad przyszłością, historia przyszłości)
  • przyszłość jako obietnica i groźba (dystopia, utopia i antyutopia)
  • nieokreślona i niepewna kontra określona i pewna przyszłość
  • normatywne, preferowane i alternatywne przyszłości

Więcej informacji na stronie: https://shapesoffutures.wordpress.com/

Data rozpoczęcia: 1 Marca 2019

Data zakończenia: 2 Marca 2019